top of page
Ander Heggestad.jpeg

Anders Heggestad

Värd 27 Maj,
Torsdag

Anders Heggestad, VD Klimatsekretariatet

Välkommen

14:00 CEST

co2b logo white transparent.png

Introduktion

Vi hälsar välkomna. Vi tittar tillbaka på föregående dag samt säger några ord om dagens program. 

14:10

Vad krävs för att följa en kommunal koldioxidbudget?

Nyköpings kommun var tidiga med att tillgängliggöra sin koldioxidbudget på internet, vilket resulterat i en allt livligare lokal idédebatt. Liksom för andra kommuner i Sverige minskar dock utsläppen alldeles för långsamt.

 

Vi har gett Nyköpings kommuns miljöstrateg, Maria Brantö, en utmaning under eftermiddagen: strunta i alla hinder och kommunens begränsade rådighet och ge konferensen en bild av hur den nödvändiga omställningen ser ut.

 

Till sin hjälp har hon fått en arbetsgrupp där det ingår en en klimataktivist (Freja Fritioff), en advokat (Pia Björstrand) och en klimatforskare (Isak Stoddard). Tillsammans utgör de “Omställningsgrupp Nyköping”. Vi får träffa omställningsgruppen som sedan återkommer i slutet på eftermiddagen, klockan 16:00, för att presentera ett konkret omställningsscenario för konferensen – en scenario där Nyköpings kommun följer sin koldioxidbudget de kommande fem åren.

Maria Brantö Sr.se.jpg

Maria Brantö är miljöstrateg i Nyköpings kommun.

pia björstrand 3.jpg
freja fritioff.jpeg
Isak_profil_1.jpg

Pia Björstrand
Advokat

Freja Fritioff
Klimataktivist

Isak Stoddard
Klimatforskare

När målet blir en mängd

14:20

Allt fler kommuner och regioner upprättar koldioxidbudgetar. Därmed förankrar de sin omställning i Parisavtalet. Steget till att börja koldioxidbudgetera medför dock även ett kommunikativt och strategiskt perspektivskifte.

 

Klimatsekretariatets VD Anders Heggestad pratar om hur en lokal koldioxidbudget förändrar en hel del i hur vi förstår utmaningen, och i förlängningen hur man bör planera och lägga upp sin klimatstrategi.

Ander Heggestad.jpeg

Anders Heggestad är medgrundare till Klimatsekretariatet
 

Från budget till förankring

14:40
 

Chalmers Industriteknik har nyligen hjälpt Tidaholms kommun med en klimatplan. En viktig komponent var att upprätta en koldioxidbudget, men också att titta på hur denna ska användas av kommunen. Det blev en analys med stort fokus på att se sin begränsade rådighet och att kommunicera.

 

Vi lyssnar till Hanna Tornevall, vd CIT Industriell Energi och Malin Jacobsson som varit projektledare.

Malin_Jacobsson_CV.jpg

Malin Jacobsson är civilingenjör och projektledare på Chalmers Industriteknik. Hon genomför uppdrag åt både företag och den offentliga sektorn, bland annat om klimatberäkningar och prioritering av hållbarhetsåtgärder

Hanna_Tornevall_2_webb.jpg

Hanna Tornevall är en strategisk miljö-vetare som arbetat med de flesta miljöfrågor under sina tio år inom industrin och tio år på en myndighet. Idag är hon VD för ett dotterbolag till Chalmers Industriteknik, som fokuserar på energi- och klimatfrågor.

15:00

Paus 10 min

Panelsamtal:
Kommunens rådighet och roll

15:10
 

Efter att ha lyssnat till Chalmers Industriteknik bjuder vi även upp Lise Nordin på scen för ett panelsamtal. Lise är klimatsamordnare på Västra Götalandsregionen – en region som inte bara skaffat en egen koldioxidbudget, utan också intagit en koordinerande roll relativt kommunerna i regionen. Vi fortsätter samtalet om kommunens rådighet och försöker förstå vilken skillnad en koldioxidbudget kan göra i det lokala klimatarbetet.

Lise Nordin, foto Catharina Fyrberg.jpg

Lise Nordin är klimatsamordnare i Västra Götalandsregionen. Lise har hållit ihop framtagandet av en koldioxidbudget för regionen, och i tjänsten ingår att stötta kommuner inom regionen som vill arbeta med koldioxidbudgetar.

Malin_Jacobsson_CV.jpg

Malin Jacobsson är civilingenjör och projektledare på Chalmers Industriteknik.

Hanna_Tornevall_2_webb.jpg

Hanna Tornevall är VD för ett dotterbolag till Chalmers Industriteknik, som fokuserar på energi- och klimatfrågor.

Paus 5 min

15:25

Omställningsgrupp Nyköping,
Vi har ett resultat

15:50

Omställningsgruppen, som introducerades klockan 14:10, presenterar sitt omställningsscenario för hur Nyköpings kommun ska lyckas efterleva sin koldioxidbudget. Vi lyssnar till klimataktivist Freja Fritioff, klimatforskaren Isak Stoddard, Nyköpings kommuns miljöstrateg Maria Brantö och Pia Björstrand som är advokat, talesperson för Klimataktion och grundare av #Lawyersforfuture.

Maria Brantö Sr.se.jpg

Maria Brantö är miljöstrateg i Nyköpings kommun, som var först ut i Sverige att digitalisera sin koldioxidbudget och göra den tillgänglig på internet som ett interaktivt verktyg. 

Isak_profil_1.jpg

Isak Stoddard

Forskare

freja fritioff.jpeg

Freja Fritioff

Klimataktivist

pia björstrand 3.jpg

Pia Björstrand

Advokat

Panelsamtal:
Vem gör vad och kan det lyckas?

16:10

Med avstamp i omställningsgruppens scenario för Nyköpings kommun öppnar vi ett brett samtal. Till detta samtal bjuder vi även in Fackförbundet Visions förbundsordförande Veronica Magnusson, som får börja med att säga några ord om fackets roll och hur Vision närmat sig frågan om koldioxidbudgetar. Även Mikael Karlsson, som är lektor i Klimatledarskap vid Uppsala universitet, ansluter till samtalet. Här släpper vi även in dig som konferensdeltagare att ställa frågor till vår namnkunniga panel. 

veronica_magnusson_3.jpg

Veronica Magnusson
Förbundsordförande i Vision

Mikael vit.jpg

 Mikael Karlsson is Associate Professor in Environmental Science and Senior Lecturer in Climate Change Leadership, a post he recently took up at Uppsala University. His research focuses on environmental governance, and in particular on science-policy interactions in cases of complex risks, such as climate change, hazardous chemicals, nuclear waste and biodiversity loss. 

16:55

17:00

Summering av dag 2 och kort utblick till dag 3.

bottom of page