top of page
DSC_5769.jpg

Jonas Bane

Värd 28 maj,
Fredag

Jonas Bane är ordförande i Klimatriksdagens styrelse och har en lång bakgrund inom miljörörelsen, bl a som talesperson för Klimataktion 2015-2018. Han har ett förflutet som skådespelare och producent inom kultursektorn, och har föreläst och modererat flitigt i olika klimatsammanhang de senaste åren. Jonas sitter även i styrelsen för Reformaten. 

Välkommen

14:00 CEST

co2b logo white transparent.png

Introduktion

Vi hälsar välkomna till dag 3 - Civilsamhällets dag.

Isak Stoddard och Anders Heggestad som har hållt i programmet för dag 1 och 2 sammanfattar vad som har hänt på konferensen så här långt. Vad är de huvudsakliga budskapen från dagarna om forskning och kommunerna? 

Bygga Folkrörelse

14:20

Naturskyddsföreningens handbok

Naturskyddsföreningens Annelie Andersson presenterar deras handbok “Ställ om din kommun” som ska stärka lokala gruppers påverkansarbete och innehåller massor av tips och råd om hur man skapar lokal omställning.

annelie andersson.jpg

Annelie Andersson

arbetar som chef i staben för analys och påverkan vid Naturskydds-föreningens rikskansli. Ansvarar för samordning, metod- och strategiutveckling av påverkans-arbetet. Hon ägnar nu mycket tid åt att planera Naturskyddsföreningens arbete inför valet 2022.

14:40

Lokalt exempel: Nyköping

Nätverket Grön Framtid Nyköping ingår i det nationella nätverket FOLK (Forum för Lokal Klimataktivism).

 

Mia Rolandsdotter som är samordnare för gruppen berättar om deras arbete och delger erfarenheter både från gruppen och från rollen som samordnare.

Mia Rolandsdotter2.jpeg

Mia Rolandsdotter, Samordnare i Nätverket Grön Framtid i Nyköping som bedriver påverkansarbete mot kommunens politiker men också driver frågor som exempelvis en cykelplan för staden. Mia tilldelades nyligen stipendiet för Årets Folkbildare i Sörmland 2021.

14:50

Lokalt exempel: Norrtälje

Norrtälje Klimatgrupp ingår i det nationella nätverket FOLK (Forum för Lokal Klimataktivism).

 

Tyra Blum som är en av drivkrafterna bakom gruppen berättar om sitt engagemang och vilka effekter det har haft på kommunens klimatarbete.

Tyra Blum2.jpg

Tyra Blum, Norrtälje Klimatgrupp, är 20 år och pluggar hållbar utveckling på Uppsala universitet. Hennes engagemang för klimatet startade i början av tonåren när hon fick lära mig om klimatkrisen. Nu är Tyra engagerad i Fridays for Future i Norrtälje, i Norrtäljes klimatgrupp och i Naturskyddsföreningen.

15:00

Lokalt exempel: Umeå

Fridays for Future Umeå har upprättat ett dialogforum med kommunen och Carl kommer berätta hur de lyckades öppna dialog och vad det har lett till. Han berättar också om hur kommunen fick sin koldioxidbudget.

carl weidenstolpe2.jpg

15:10

Paus 10 min

15:20

Tipslista

Vilka är de bästa tipsen för att få en kommun att vilja upprätta en CO2-budget?

 

Anders Heggestad från Klimatsekretariatet har erfarenhet av att föra dialog med kommunala tjänstemän och politiker och vet vilka argument som fungerar.

Ander Heggestad.jpeg

Paneldebatt

15:30

Nationell CO2-budget - är det möjligt?

Klimatriksdagen har i sin Akutplan för klimatet föreslagit en nationell CO2-budget. Vi reder ut möjligheter och svårigheter med styrmedlet och diskuterar olika vägval för att en budget ska bli ett effektivt verktyg i klimatarbetet.

tomaskberger.jpeg

Tomas Kåberger, teknisk fysiker och doktorerade i fysik på en avhandling om termodynamik och ekonomisk teori. Han blev sedan docent i miljövetenskap och professor vid Internationella miljöinstitutet i Lund, innan han återvände till Chalmers som professor i Industriell Energipolicy.

Globaalutmaning.png

Global Utmaning - Projektet “Klimatagendan” en faktabaserad omställningsplan för Sverige som helhet, där åtgärder vägs samman och där olika scenarier visar hur vi kan nå målet om nettonollutsläpp 2045. I projektet diskuteras också budgetperspektivet. Medverkande blir antingen Tove Ahlström, VD eller Sofia Bernett, Projektledare Klimatagendan.

16:00

Klimatmonolog av Moa Rudsäter

En stor tänkare vid namn Sofi har krånglat sig in på mötet. Hon har träffat en man. Han bor utomlands. Sofi skulle behöva inleda en distansrelation med honom. Flyga. Hur förhåller sig kärlek kontra klimat när det verkligen gäller? Vad är värt mer - ens livspartner eller ett liv? Följ med Sofi på hennes tankeresa.

IMG_7463.JPG

16:15

Paus 5 min

Är kommunerna med på klimattåget?

16:20

Enligt Parisavtalets artikel 12 är det varje medborgares rättighet att ta del om information om klimatläget och även kunna vara delaktiga i arbetet.

Vad gör kommunerna för att informera om klimatläget? Hur förankrad är klimatomställningen, och det faktum att utsläppen måste minska med 6-10% per år? Har medborgarna tillgång till planerna för hur omställningen ska gå till?

 

Rätt och slätt: hur många kommuner kommunicerar sitt klimatarbete till invånarna på ett begripligt sätt?

Det vill Klimatklubben och Våra barns klimat ta reda på!

Genom en granskning vill de rikta strålkastarljuset mot kommunerna, ta reda på vad som görs och sätta press på kommunerna. 

Klimatklubben_press20200 35_AdobeRGB  Fo

Maria Soxbo
Klimatklubben

Klimatklubben_press20200 23_AdobeRGB Fot

Emma Sundh

Klimatklubben

frida_berry_eklund_web_appendixfotografi

Frida Berry Eklund
Våra Barns Klimat

16:50

17:00

Summering av dag 3 och konferensen.

bottom of page