top of page
co2-budget 2022.png

DETALJERAT PROGRAM

Del 1

Konceptutveckling

15 Nov kl. 13-17

CO₂-budget – ett koncept under utveckling

Under denna första dag av konferensen debatterar vi frågor som ligger i landet mellan klimatvetenskap och politik för utsläppsminskning. Var bör vi dra gränsen för vilka frågor vetenskap kan och bör besvara? Vilka principer och rättvisetolkningar ska ligga till grund för fördelningen av den snabbt minskande, kvarvarande globala koldioxidbudgeten? Vilka systemgränser och vilken slags bokföring av utsläpp är lämpliga för att utveckla nationella och lokala koldioxidbudgetar, -reduceringsmål och färdplaner?

 

Den första dagen söker vi också kritiskt granska konceptet koldioxidbudget. Dessa budgetar har, från den globala till den lokala nivån, verkligen lyckats med att leverera en känsla av att ingen tid finns att förlora, och djup förståelse av att det är de kumulativa utsläppen som räknas i klimatutmaningen. Men vilka är riskerna, och var går gränserna för vad koldioxidbudgetar och andra kvantitativa, vetenskapliga metoder kan göra för att leda den samhälleliga utvecklingen? Vad händer när vi tar den ekonomiska logiken som central styrmekanism för att lösa miljöproblem?

01

Kevin Anderson
Professor of Energy and Climate Change, Universities of Uppsala, Manchester and Bergen

02

Katarina Axelsson
Research Fellow at Stockholm Environment Institute

03

Karin André
Senior Research Fellow, Stockholm Environment 

04

Mikael Åhlman
Senior strategist in Regional Development at Region Uppsala

05

Fredrik Nilsson
Professor i företagsekonomi, särskilt redovisning vid Uppsala

06

Paula Lenninger
Doktorand på Uppsala Universitet med fokus på regionala koldioxidbudgetar

07

Thomas Hahn
Docent i ekologisk ekonomi vid Stockholm Resilience Centre

08

Ytterligare talare på gång

bottom of page