klimsek logo white transparent.png
Klimatriksdagen vit transparent.png
uppsala_logo_white_transparent_wide.png
co2-budget 2022.png

På konferensen CO2-budget möter du offentliga, privata och ideella aktörer som vill se ett
koldioxidbudgeterande samhälle. Konferensen vill vara en plats där föregångare kan mötas för att
tillsammans skapa och dela kunskap om hur vi styr ﹣ och skyndar på ﹣ klimatomställningen
på vetenskaplig grund. 

 

CO2-budget är en hybridkonferens som går av stapeln den

15﹣16 november

på Humanistiska Teatern i Uppsala och på Zoom.

Välkommen!

PROGRAM

Del 1

Konceptutveckling

15 Nov kl. 13-17

CO₂-budget – ett koncept under utveckling

Under denna första dag av konferensen debatterar vi frågor som ligger i landet mellan klimatvetenskap och politik för utsläppsminskning. Var bör vi dra gränsen för vilka frågor vetenskap kan och bör besvara? Vilka principer och rättvisetolkningar ska ligga till grund för fördelningen av den snabbt minskande, kvarvarande globala koldioxidbudgeten? Vilka systemgränser och vilken slags bokföring av utsläpp är lämpliga för att utveckla nationella och lokala koldioxidbudgetar, -reduceringsmål och färdplaner?

 

Den första dagen söker vi också kritiskt granska konceptet koldioxidbudget. Dessa budgetar har, från den globala till den lokala nivån, verkligen lyckats med att leverera en känsla av att ingen tid finns att förlora, och djup förståelse av att det är de kumulativa utsläppen som räknas i klimatmatchen. Men vilka är riskerna, och var går gränserna för vad koldioxidbudgetar och andra kvantitativa, vetenskapliga metoder kan göra för att leda den samhälleliga utvecklingen? Vad händer när vi tar den ekonomiska logiken som central styrmekanism för att lösa miljöproblem?

01

Kevin Anderson
Professor of Energy and Climate Change, Universities of Uppsala, Manchester and Bergen

02

Katarina Axelsson
Research Fellow at Stockholm Environment Institute

03

Mikael Åhlman
Senior strategist in Regional Development at Region Uppsala

04

Ytterligare talare på gång

 

Delta på Zoom eller i Uppsala

Hemifrån via Zoom

Du kan delta i konferensen från hemmets (eller kontorets) bekvämlighet. Det kommer att finnas goda möjligheter till att välja väg i programmet, ställa frågor och kommentera/interagera via Zoom från din dator eller telefon.

Programmet har flera parallella sessioner, så man får välja spår för vad man deltar i live. Allt material spelas in och kan ses i efterhand.

Screenshot 2022-10-02 at 13.33.15.png

På plats på Uppsala Universitet

Den djupaste upplevelsen och interaktionen fås av de deltagare som personligen kan ta sig till Uppsala. För och eftermiddagsfika ingår, och vegetariska (eller veganska) lunch-wraps serveras 16 november.

humanistiska teatern webbild.png
 

VÄLJ TYP AV BILJETT

Yrkesmässiga biljetter (för dem som låter arbetsgivare betala) kostar 

  948:- (exkl moms) Zoom

1948:- (exkl moms) Uppsala

Personliga biljetter (för dem som betalar själva) kostar

150:- (inkl moms) Zoom

350:- (inkl moms) Uppsala

Ett fåtal gratisbiljetter finns också för dem som behöver. Vi ställer inga frågor.