KONFERENSEN ARRANGERAS I ÅR DIGITALT
26-28 MAJ KLOCKAN 14.00-17.00

CO2-BUDGET 2021 är en ny konferens som sammanför kommuner, regioner, forskare, klimatengagerade organisationer och allmänhet. I centrum av konferensen står konceptet med lokala koldioxidbudgetar. Via seminarier, workshops och paneldiskussioner delar – och skapar – vi kunskap om hur nödvändiga utsläppsminskningar kan beräknas och genomföras på vetenskaplig grund.
 


Välkommen till CO2-BUDGET 2021!

Varför arrangerar vi denna konferens?

Världens städer, länder, regioner och kommuner behöver hörsamma FNs klimatpanel och klimatvetenskapen genom att ställa upp mål, samt utforma strategier och policy, med hänsyn till vår återstående globala koldioxidbudget. Det betyder i praktiken att vi behöver inse att vi har en egen andel av denna återstående koldioxidbudget. Denna andel behöver vi beräkna, hålla uppdaterad, göra tillgänglig, följa upp och utgå ifrån i vårt klimatarbete.
Vi behöver upprätta lokala koldioxidbudgetar.

TILLSAMMANS

Sverige ligger redan långt framme och det är civilsamhället, kommunen och regionen som är föregångarna. På kort tid har de anammat koldioxidbudgetar som ett viktigt ramverk. Nu behövs vi tillsammans få på plats verktyg, utbildningar, information och samverkan. Vi står också inför en historisk folkbildningsuppgift.
Vi behöver ditt stöd och ditt engagemang.

Hälsningar,

Klimatriksdagen, Klimatledarskapsnoden, Klimatsekretariatet

Läs mer om konferensens syfte här

DAY 1

26 MAY, 14-17 CEST

THEME: The Concept of
CO2-Budgets

LANGUAGE: English

HOST: Uppsala University / Climate Change Leadership

 • Welcome & keynote by Kevin Anderson

 • The concept of carbon budgets

 • The science and politics of rapid mitigation in industrialized societies

 • The many uses of carbon budgets - from communicative tool to accounting practice

 • A critical discussion on carbon budgets and science-based approaches to societal transitions

DAG 2

27 MAJ, KL 14-17

TEMA: Från klimatvetenskap till kommunal klimatomställning

SPRÅK: Svenska

VÄRD: Klimatsekretariatet

 • Sammanfattning av föregående dag

 • Erfarenheter från kommuner som skaffat en koldioxidbudget

 • Klimatkommunikation och journalistikens roll i omställningen

 • Paneldiskussion

 • Det politiska perspektivet mot budgetperspektivet

 • Kommunen, klämd mellan stat och folk? Ansvar, mandat och möjligheter

DAG 3

28 MAJ, KL 14-17

TEMA: Civilsamhällets funktion
.
.

SPRÅK: Svenska

VÄRD: Klimatriksdagen

 • Sammanfattning av föregående dagar

 • Naturskyddsföreningen presenterar sin manual för lokal klimataktivism

 • Erfarenheter och kommunexempel från Klimatriksdagens Forum för Lokal Klimataktivism (FOLK)

 • Panelsamtal

 • Kulturinslag

 • Tipslista

 • Parisavtalet Artikel 12 - "folkbildning och deltagande" - en nationell möjlighet

 • Avslut + framtidsspaning

Program

CO2-BUDGET är en digital konferens som pågår i tre dagar. Dag ett  (26 maj)  hålls på engelska och berör forskningsnära frågor. Dag två  (27 maj)  riktar sig främst till kommuner, län och regioner som vill skaffa, eller redan har, en koldioxidbudget. Den tredje dagen  (28 maj)  står civilsamhället i fokus och till den dagen bjuder vi särskilt in miljö- och klimatrörelsen. Beröringspunkterna är dock många mellan dessa tre dagar. Därför välkomnar vi alla att delta under hela konferensen!

Fullständigt program kommer att publiceras här under April.

 

Biljetter

CO2-BUDGET erbjuder två typer av biljetter. Alla biljettyper ger full tillgång till samtliga dagar.

GRATIS MEDVERKAN

Om du eller din organisation saknar möjligheter att betala finns ett begränsat antal gratisbiljetter. Vi ställer inga frågor.

 

 

YRKESMÄSSIG

940 KR (EXKL MOMS)

FÖRENING & PRIVAT

300 KR (INKL MOMS)

 

We need the courage
to seek and develop a
new paradigm.

PROFESSOR KEVIN ANDERSON
ÖPPNINGSTALARE 26 MAJ

 
 

Kontakta oss 

KLIMATSEKRETARIATET

www.klimatsekretariatet.se

 KLIMATRIKSDAGEN

www.klimatriksdagen.se

KLIMATLEDARSKAPSNODEN, UU

www.geo.uu.se/klimatledarskap

conference @ co2-budget.com