top of page
leaves.png
klimsek logo white transparent.png
image.png
Klimatriksdagen vit transparent.png
uppsala_logo_white_transparent_wide.png
girl pointing at earth.png

Hur kan koldioxidbudgeten fungera som en gemensam ram för samhällets olika aktörer,
där vi styr våra kumulativa utsläpp och håller dem inom en gemensam koldioxidbudget?
Det var en av frågorna som vi ställde oss i det Vinnovafinansierade innovationsprojektet
Koldioxidbudgetar som ram för en koordinerad klimatomställning.
Nu vill vi som deltagit i projektet bjuda in dig till en slutkonferens för att diskutera projektresultaten med dig.  

Vi kommer att lyssna till Martin Wetterstedt från Uppsala universitet samt
Klimatsekretariatet, som bland annat kommer att presentera ett nytt utbildningsmaterial.
Vi kommer också att få en redogörelse för metoder, arbetssätt och verktyg för
att – i en bred samverkan mellan olika samhällsaktörer – ta fram gemensamma
klimatfärdplaner med utgångspunkt i en koldioxidbudget.
Även Klimatriksdagen kommer att berätta om sitt arbete med rapporten
Klimatomställning för Sverige 2035,
där ett kumulativt budgetperspektiv tillämpats.

 

Utöver dagens talpunkter kommer konferensen att lägga stort
fokus på samtal och dialog med dig.

concentric circles.png
waves.png
image.png
image.png
by bygd handskak.png
leaves.png
concentric circles.png
by bygd.png
cyclist.png
handshake copy.png

Plats: Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Intresseanmälan

 

Tack vare finansiering från Vinnova och arrangörerna är konferensen denna gång kostnadsfri,
men har därför begränsat antal platser.
Anmäl därför intresse så snart som möjli
gt.

Vi kontaktar alla som skickat in intresseanmälan i tur och ordning för bekräftelse av deltagande några veckor innan konferensen. Platsen måste då bekräftas inom tre arbetsdagar, annars går platsen vidare till näste i kön.

Intrerest

conference @ co2-budget.com

klimsek logo white transparent.png
image.png
Klimatriksdagen vit transparent.png
uppsala_logo_white_transparent_wide.png
cyclist.png
co2-budget 2024-white.png
Kontakta oss
bottom of page